vacature

Projectmedewerker participatie


Wil je meewerken aan een participatieproject in Beringen? Vind je ook dat iedereen moet kunnen participeren aan alle aspecten van het samenleven en heb je voeling met etnisch-culturele diversiteit? Is samenwerken tussen verschillende mensen bewerkstelligen echt iets voor jou? Dan nodigen we je uit om te solliciteren voor de functie ‘projectmedewerker burger- en beleidsparticipatie’ bij UTV!

UTV voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

 

Over de unie van turkse verenigingen

De Unie van Turkse verenigingen (UTV) is een socio-culturele organisatie die in Antwerpen, Brussel en Limburg haar lidverenigingen en haar vrijwilligers steunt en begeleidt in het uitwerken en organiseren van maatschappelijke acties in hun eigen omgeving. Het aanbod van UTV en haar lidverenigingen is hoofdzakelijk gericht op het aanbieden van zinvolle vrijetijdsbeleving aan de lokale bevolking. Daarnaast vervult UTV een brugfunctie samen met haar partners met als doel om de integratie en participatie van kansengroepen te bevorderen. Meer informatie over onze projecten en activiteiten vind je op onze website ‘www.utvweb.be’ of op onze sociale media kanalen.

 

over het projeCT

Stad Beringen telt meer dan 45.000 inwoners, waarvan 10.000 inwoners met een niet-EU achtergrond (Derdelanders). De groep niet-EU bestaat uit personen met een Turkse-, Maghrebijnse-, Aziatische, Afrikaanse en Oost-Europese achtergrond.  De multiculturele samenleving wordt door veel burgers van Beringen beleeft als een duale samenleving, wat maakt dat groepen elkaar viseren en waardoor er een wij-zij gevoel is ontstaan.  Dialoog en participatie zijn sleutelwoorden om hier verandering in te brengen.

Om de identificatie van derdelanders in Beringen met het gastland en de gaststad te versterken lanceert de Unie van Turkse Verenigingen in samenwerking met de Stad Beringen, TUB, Rimo-Limburg en andere partners  het project ‘Dialoog vindt oplossingen’. UTV Limburg zal dit project mee ondersteunen door een rol te spelen in de voorbereiding, uitvoering, evaluatie en verduurzaming van het project. Meer specifiek zal UTV o.a. dialoogmomenten organiseren en een inbreng doen rond samenleven en diversiteit: bewonersgroepen en derdelanders motiveren om te participeren aan het project, ambassadeurs rekruteren, vormen, inschakelen en ondersteunen.

 

Taakbeschrijving

Je helpt mee om de doelstelling van het project te realiseren;

Je onderhoudt een bestendige samenwerking met de partners;

Je zet je sociale vaardigheden ten volle in om een stevig netwerk verder uit te bouwen.

Je organiseert dialoogmomenten op niveau van de doelgroep;

Je maakt o.a. de thema’s ‘samenleven en burgerparticipatie’ bespreekbaar en stelt de stem van de doelgroep centraal;

Je stemt je communicatie af op beleidsvlak vanuit de doelgroep;

Je vertaalt de noden, de verwachtingen, de aanbevelingen en de oplossingen die de doelgroep tot stand brengt naar het beleid en evalueert en rapporteert deze;

Je vertrek vanuit een krachtenperspectief en plaatst diversiteits-denken centraal;

Je ondersteunt de algemene werking van UTV en de werking van andere UTV-projecten in verschillende regio’s.

 

PROFIEL

 • Je beschikt over een bachelordiploma en/of gelijkgesteld door ervaring;
 • Je bent sociaal, flexibel en stressbestendig;
 • Je kan projectmatig werken en stipt rapporteren;
 • Je gelooft in de competenties van derdelanders om mee problemen aan te reiken voor meest complexe samenlevingsproblemen;
 • Je hebt organisatorische vaardigheden en kan zelfstandig als in team werken, prioriteiten stellen en omgaan met deadlines;
 • Je kan omgaan met een divers publiek en kan je communicatie hierop afstemmen;
 • Je kan rapporteren op beleidsniveau;
 • Je bent communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Je kan allerlei communicatiekanalen creatief aanwenden;
 • Affiniteit met etnisch-culturele diversiteit is een voorwaarde;
 • Je bent bereid om te werken binnen de missie, de visie en de doelstellingen van de organisatie en het project.

 

AANBOD

Een afwisselend halftijds job (50%) van bepaalde duur (liefst vanaf 17//6/2018 t.e.m. 30/4/2020);

Verloning volgens PC 329.1, barema b1c met relevante anciënniteit;

Vergoeding woon/werk en natuurlijk je verplaatsingen voor het werk;

Je werkt hoofdzakelijk vanuit onze secretariaat in Heusden-Zolder;

Als er zich een vervolgkans biedt willen wij heel graag goede collega’s behouden.
PRAKTISCH

Solliciteren kan via mail naar Selamet.Belkiran@utvweb.be met vermelding ‘vacature projectmedewerker participatie’. We verwachten jouw kandidatuur (CV & motivatiebrief) uiterlijk op 31 mei 2019. Nadien zullen de geselecteerde kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek op 12 juni 2019.

Ons personeelsbeleid baseren we op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren de kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst, overtuiging, handicap, nationaliteit enz.

UTV


Uw partner in diversiteit!


Maatschappelijke activering is uiterst belangrijk om de missie van UTV te kunnen waarmaken.

Met steun vanContacteer ons


Brederodestraat 188 - 2018 Antwerpen


Email: info@utvweb.be


Tel: (+32) 03 289 91 13

Unie van Turkse Verenigingen @ All Rights Reserved