UMUWorx

UMUWorx

Europees Sociaal Fonds

Projectverantwoordelijke:Hasibe Büyükboyaci

Hasibe.buyukboyaci@utvweb.be

Tel.: 03 211 34 47
Doelgroep:


· Allochtoon

· Kortgeschoold

· Leeftijd tussen 25-49

Project UMUWorx

Speciale aandacht gaat naar kortgeschoolde allochtone 25-49 jarigen
Dit project beoogt via intensieve outreachcampagnes en toeleidingstrajecten werklozen met een allochtone achtergrond in Brussel naar een opleiding of werk te leiden via verschillende trajecten. Daartoe UTV 1,5 VTE medewerkers in en stellen de partners hun aanbod ter beschikking. De doelgroep betreft werkzoekenden die moeilijk bereikbaar zijn voor reguliere instanties en vaak (helemaal) onder de radar blijven. Door een persoonlijke aanpak met affiniteit voor hun culturele achtergrond en sociale positie in de samenleving worden zij bereikt en empowered om hun eigen toekomst in de hand te nemen en te beginnen aan een opleiding of een baan. De specifieke en persoonlijke aanpak van de allochtone werkzoekende werkt zeker voor de doelgroep op basis van ervaringen met eerdere gerealiseerde projecten. Het project duurt 27 maanden van 01/10/2017 tot en met 31/12/2019. 
Doelgroep:  • De doelgroep bestaat uit verschillende groepen allochtonen in Brussel 25-49 jarig
  • Allochtoon
  • Kortgeschoold
  • Andere kansengroepen, zoals kortgeschoolde autochtonen, en allochtone vijftigplussers

kunnen ook meegenomen worden

  • Ontbreken basiscompetenties die nodig zijn om op arbeidsmarkt te starten
  • In Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-Ten-Node, Anderlecht en Brussel-stadSpeciale aandacht gaat naar kortgeschoolde allochtone 25-49 jarigen. Onder allochtonen verstaan wij zowel mensen met een niet-EU-nationaliteit als mensen die de Belgische nationaliteit hebben en tweede of derde generatie allochtoon zijn. Bij aangeven om aan te sluiten zullen we andere vermelde doelgroepen van het project niet uitsluiten. Deze groepen behoren tot de meest kwetsbare op de arbeidsmarkt. Bijna een op drie (31,5%) van de niet-Europeanen in de beroepsactieve leeftijd in Brussel is werkloos (Welzijnbarometer Brussel 2016, pag. 30).


De speciale aandacht voor de doelgroep is ingegeven door de  moeilijke of onbereikbaarheid voor instanties. Deze groep blijft zelfs vaak helemaal onder de radar De  VDAB bereikt  minderhedengroepen in de Brusselse sikkel moeilijk. De vaste partners van VDAB en Actiris zijn ook niet zo actief in deze regio. In Molenbeek en Anderlecht is er wel een goede werking met andere partners.


Complementariteit van UTV tussen de andere tewerkstellingsactoren:

Bereik en laagdrempeligheid van de eigen werking

Het verlagen van de drempel naar jobactoren als Actiris, VDAB,… vertrekt vanuit het eigen bereik

(netwerk van etnisch-culturele minderheden) en de laagdrempeligheid van de eigen werking.PROJECT PARTNERS:


UTV


Uw partner in diversiteit!


Maatschappelijke activering is uiterst belangrijk om de missie van UTV te kunnen waarmaken.

Met steun vanContacteer ons


Brederodestraat 188 - 2018 Antwerpen


Email: info@utvweb.be


Tel: (+32) 03 289 91 13

Unie van Turkse Verenigingen @ All Rights Reserved