Projecten

PROJECTEN

Binnen onze thema's uitgelichte activiteiten/projecten


UTV is een socio-culturele vereniging die haar activiteiten op een tiental domeinen uitwerkt. We geven u een schets uit enkele projecten. Wij nodige u hartelijk uit om onze socialmediaaccounts te bezoeken zodat u overzicht kan terug vinden van al onze activiteiten alsook de verschillende knappe evenementen van onze lidafdelingen.


UTV organiseert haar activiteiten landelijk en internationaal dankzij een aantal partnerorganisaties in Vlaanderen, in andere Europese landen en daar buiten nog een paar. 


De samenwerking gebeurt om exptertise te delen om elkaar te versterken over gelijklopende tham's in het belang van de achterban.

LUTV gaat de uitdaging aan om via dialoog met de achterban deze grote diversiteit om te zetten in gezamenlijke doelen.  UTV speelt proactief in op maatschappelijke ontwikkelingen in binnen- en buitenland en op ontwikkelingen binnen de gemeenschap. Daarmee is UTV een dynamische koepel, die zichzelf blijft vernieuwen om relevant te blijven voor de achterban en voor de samenleving als geheel.


Door de inzet van eigen expertise en die van anderen, door actieve netwerking en het stimuleren van debat en dialoog speelt UTV een slutelrol in de emancipatie, participatie en integratie van de leden van de gemeenschap in de Vlaamse en Brusselse samenleving. Door bruggen te bouwen tussen Turkije en Europa bevordert UTV wederzijds begrip. UTV is actief op verschillende maatscahppelijke domeinen, met de klemtoon op onderwijs, tewerktstelling, welzijn, zorg, milieu, cultuur en erfgoed. UTV schuwt daarbij heikele kwesties niet, maar zwengelt het debat juist aan. Doorheen deze domeinen lopen de rode draden van respecteren van mensenrechten en het tegengaan van discriminatie en rasicme.


Als sociaal-culturele vereniging werkt UTV haar acitiviteiten uit binnen de vier pijlers van sociaal-cultureel werk: gemeenschapsvorming, cultuur, maatschappelijke activering en educatie. Daarbij is UTV gericht op wat verenigingen verlangen en nodig hebben.  UTV levert maatwerk in begeleiding en ondersteuning, maar neemt niet de verantwoordelijkheid van de vereniging over.  UTV zorgt er juist voor dat via vorming en overkoepelende dienstverlening die vrijwilligers in de verenigingen voldoende bagage hebben om kwaliteitsvolle activiteiten op te zetten en voldoende bagage hebben om kwaliteitsvolle activiteiten op te zetten en maatschappelijk actief te zijn. UTV vormt een brug tussen individuele verenigingen en andere organisaties, waarmee ze kunnen samenwerken.

UTV


Uw partner in diversiteit!


Maatschappelijke activering is uiterst belangrijk om de missie van UTV te kunnen waarmaken.

Met steun vanContacteer ons


Brederodestraat 188 - 2018 Antwerpen


Email: info@utvweb.be


Tel: (+32) 03 289 91 13

Unie van Turkse Verenigingen @ All Rights Reserved