Ondersteuning leden

Ondersteuning lidafdelingen


Een uitgebreid gesprek wordt er gevoerd als nieuwe afdelingen aansluiten bij UTV waar de verschillende verenigingsvormen worden toegelicht, informatie wordt gegeven over de wettelijke reglementen betreffende de verenigingen, de rollen en fasen in het bestuur van organisaties en de plaats van een vereniging in de maatschappij.


De nieuwe en oude afdelingen contacteren ons op basis van de behoeften van hun groep, ze spreken onze expertise aan als zij:


-          Een vereniging willen opstarten

-          De administratie van een vereniging willen leren

-          De rollen van de leden in de vereniging maar ook naar buiten willen kennen

-          Ondersteuning zoeken voor hun activiteiten

-          Netwerken willen opbouwen rond hun doelstellingen

-          Een locatie nodig hebben om activiteiten te ontplooien

-          Praktische hulp nodig hebben voor hun organisatie

-          Partners nodig hebben om mee samen te werken

-          Beleidsvragen hebben

-          De maatschappij mee willen verbeteren

          Gelijke kansen voor iedereen willen bewerkstelligen

-          Zich als individu of als groep willen ontplooien en ontwikkelen


De contactpersonen van de groepen worden door een UTV medewerker wekelijks geïnformeerd over UTV activiteiten, buurtactiviteiten, activiteiten van andere lidafdelingen en andere relevante gebeurtenissen. De lidgroepen worden ook aangesproken als de educatieve medewerker een nieuws of een vraag heeft die de groepen aanbelangt of kan interesseren. Ook is de educatieve medewerker ruim bereikbaar voor de groepen via telefoon, gsm, mail en sociale media. De landelijke secretariaten van UTV zijn praktisch alle werkdagen open waar de groepen kunnen binnenspringen met hun vragen of op uitnodiging. De secretariaten van UTV staan ook ter beschikking van lidafdelingen om vergaderingen en gesprekken te houden of om te komen werken aan een bureau waar computer, telefoon, internetaansluiting gratis aangeboden wordt. Klein detail maar niet onbelangrijk: de bezoekers en contactpersonen van de lidafdelingen kunnen steeds koffie, thee of water verbruiken tijdens hun aanwezigheid in de secretariaten.


Van elke lidafdeling wordt er een diggitale dossier aangelegd in het registratiesysteem van UTV waarin algemene contactgegevens, documenten, verslagen, logo’s, activiteitenaankondigingen, contactnota’s worden opgeslagen.


Naast de regelmatige telecommunicaties en afspraken op de UTV secretariaten bezoekt de educatieve medeweker, soms bijgestaan door een andere UTV-medewerker of –bestuurslid, de lidafdelingen in hun lokalen, tijdens hun activiteiten, op een afspraakplaats of indien zij het wensen, in de woning van de contactpersonen.


De leden van de afdelingen worden via de contactpersonen uitgenodigd naar UTV activiteiten in heel Vlaanderen waar een ontmoeting met UTV medewerkers kan plaats vinden. Bovendien worden er provinciaal jaarlijks stuurgroepvergaderingen gehouden met de bestuursleden van de lidafdelingen.


In het najaar contacteren de educatieve medewerkers hun groepen om de verengingen aan te zetten tot een jaarplanning. Ook worden verenigingen aangezet om een jaarverslag te schrijven. De activiteiten van de lidverenigingen worden vermeld in het jaarverslag van UTV.


UTV heeft secretariaten in Antwerpen, Brussel, Limburg waar de activiteiten landelijk gedragen worden door medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden maar waar ook samenwerkingsactiviteiten plaats vinden met derden.UTV


Uw partner in diversiteit!


Maatschappelijke activering is uiterst belangrijk om de missie van UTV te kunnen waarmaken.

Met steun vanContacteer ons


Brederodestraat 188 - 2018 Antwerpen


Email: info@utvweb.be


Tel: (+32) 03 289 91 13

Unie van Turkse Verenigingen @ All Rights Reserved