Lid worden Aanmelden
Unie van Turkse Verenigingen

Educatie

Educatie versterkt de vrijwilligers in de verenigingen en leden van de brede gemeenschap om te participeren in deze samenleving. De educatie die UTV aanbiedt, zelf of in samenwerking met partners, is sterk gelinkt aan de expertise die UTV in de loop der jaren heeft opgebouwd. UTV beperkt daarom het aanbieden van educatie niet tot de eigen gemeenschap, maar zet juist haar expertise in andere maatschappelijke organisaties te vormen over interculturele thema’s. 

Professionalisering en professionaliteit

Professionalisering en professionaliteit hangen sterk samen met kwaliteitszorg. In de ruim twintig jaar dat UTV bestaat is er veel expertise opgebouwd in de organisatie, inhoudelijk en qua werking. Die expertise vasthouden en delen binnen vindt UTV een belangrijke uitdaging. UTV werkt dan ook aan een systeem om de expertise vast te leggen en toegankelijk te maken.

De eigen expertise draagt de staf van UTV zo veel mogelijk over aan de vrijwilligers. Dit gaat over vergadertechnieken, organisatie, communicatie, planning én de vele maatschappelijke thema’s, waar UTV zich mee bezig houdt. Zo bouwt UTV stap voor tap aan een vrijwilligersorganisatie met een professionele houding, waarin vrijwilligers worden uitgerust om zelfredzaam te zijn en binnen hun eigen vereniging kwaliteitsvol te werken.

 

UTV zet haar expertise ook in voor derden, door vorming ook aan te bieden aan anderen dan de eigen achterban en door advies en informatie te verstrekken over allerlei zaken die de achterban van UTV aangaan aan andere maatschappelijke organisaties en individuen. Zo spreekt UTV nieuwe doelgroepen aan met nieuwe vormen van dienstverlening en bouwt UTV aan een professionele organisatie, die haar maatschappelijke rol op een hoogwaardige en geloofwaardige manier invult. UTV is zich ervan bewust dat dit voortdurende inspanningen én keuzes vergt en dat bouwen aan een professionele organisatie nooit af is.