Lid worden Aanmelden
Unie van Turkse Verenigingen

Subsidies

Jeugd

Europa

Creatief Europa

Erasmus+ Jeugd

Horizon 2020 - maatschappelijke uitdagingen (jeugd) 


Turkije

Internationale studenten

 

België (federaal) 

Stichting Koningin Paola

United Fund for Belgium  

Vlaanderen

IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding

Jeugdhuizen

Jeugdverblijfcentra en hostels

CERA

Multimove

 

Gemeenschapsvorming - Samenwerking

Europa

Europa voor de Burger


Turkije

Buitenlandse Turken

 

België (federaal)

Koning Boudewijnstichting


Vlaanderen

CERA

Volkstuinen

 

Erfgoed

Europa

Creatief Europa

Europa voor de Burger 

Europa Nostra

INTERREG EUROPE

Ondersteuning grensoverschrijdende bezoeken 

België (federaal)

Koning Boudewijnstichting

Vlaanderen

Intergemeentelijk samenwerkingsverband erfgoed

Projectsubsidie voor internationale cultureel-erfgoedprojecten 

Projectsubsidie voor ontwikkelingsgerichte cultureel-erfgoedprojecten

Subsidies voor niet-periodieke publicaties (Cultureel-erfgoed)

Werkingssubsidie voor de internationale profilering van kunstcollecties
Cultuur - Media

Europa

Creatief Europa

Erasmus + Onderwijs en opleiding

Europa voor de burger

Rechten en burgerschap 


België (federaal)

Koning Boudewijnstichting


Vlaanderen

Aanbod kansengroepen in gemeenschapscentra

CERA

Dynamo3

Intergemeentelijke samenwerking cultuurcommunicatie 

Leesbevordering

Lokale netwerken personen in armoede

Reis- en verblijfkosten voor internationale initiatieven

Subsidies voor literaire manifestaties en stripmanifestaties

Werkingssubsidie voor de internationale profilering van kunstcollectiesSport

Europa

Decathlon Foundation

Erasmus+ Sport

Vlaanderen

Ecosportief

Evenementen ter promotie van een breed sportaanbod

Lesgevershulp sportlessen

Multimove

Topsportactiviteiten