Lid worden Aanmelden
Unie van Turkse Verenigingen

Gemeenschapsvorming

UTV stimuleert gemeenschapsvorming binnen de verenigingen door hen via vorming en ondersteuning te versterken. UTV leidt ook individuen naar de aangesloten verenigingen. UTV mobiliseert via actieve communicatie verenigingen om elkaar te ontmoeten of samen activiteiten te organiseren.

Gemeenschapsvorming gebeurt vaak via culturele en erfgoedactiviteiten. Culturele evenementen brengen mensen samen. Cultuur en erfgoed maken de leden van de gemeenschap zich beter bewust van hun eigenheid en hun gezamenlijke roots

Samenwerking en netwerkvorming

UTV heeft in de ruim twintig jaar van haar bestaan uitgebreide netwerken van partners in allerlei maatschappelijke sectoren opgebouwd. Deze netwerken zijn cruciaal voor de maatschappelijke activering en verbetering van de participatie van haar achterban. Via deze netwerken bouwt UTV expertise op en deelt zij haar eigen expertise over alle thema’s die haar achterban aangaan. De netwerken zijn ook van belang om mensen die UTV benaderen met vragen die UTV niet zelf kan beantwoorden, door te verwijzen. De partnerschappen stellen UTV in staat met meer kracht de belangen van haar achterban naar voren te brengen en in breder perspectief te plaatsen. Dat doet UTV onder andere door internationale partnerschappen, in Europa en Turkije, aan te gaan via projecten. UTV houdt de vinger aan de pols van de samenleving en zet thema’s, ook heikele, die haar achterban bezighouden op de agenda, via debat en soms gedurfde activiteiten. Ook hier versterken netwerken en samenwerkingsverbanden de impact van UTV.

 

Als koepelorganisatie werkt UTV op verschillende niveaus, van wijken tot het Vlaamse en het Europese niveau. UTV zorgt ervoor dat de samenwerkingsverbanden en –activiteiten doelmatig blijven en streeft naar een efficiënte taakverdeling binnen partnerschappen.