Lid worden Aanmelden
Unie van Turkse Verenigingen

YEI (JEUGD TEWERKSTELLING INTIATIEVEN)

YEI (JEUGD TEWERKSTELLING INTIATIEVEN)

Dit project werd opgemaakt voor het begeleiden van NEET-jongeren naar een kwalificerende opleiding, naar een stage of naar een werk in samenwerking met UTV, de Unie van Turkse Verenigingen, Manpower en het VUB Career Center.

Voor dit project hebben wij ons gebaseerd op een FIND – MIND – BIND methodiek, zoals gevraagd in de oproepfiche.

We voorzien een eerste FIND-fase voor het vinden van zoveel mogelijk kandidaten om de MIND-fase te kunnen starten. Door samenwerkingen met stevige FIND-partners en contacten te leggen met jongeren organisaties en ter plaatse onze begeleiding voor te stellen, door de jongeren in hun eigen omgeving aan te spreken en via sociale media rekenen wij op een aantal van 200 inschrijvingen op 2 jaar tijd door het indienen van 2 VTE.

Het objectief is zo snel mogelijk 200 kandidaten het traject te laten starten, liefst in het eerste jaar en ten laatste tegen de helft van het tweede jaar van het project, zodat elke kandidaat een begeleiding kan volgen van minimum 6 maanden tot 1 jaar of meer, naargelang de duur van het project.

Eens dat de kandidaat ingeschreven is, start hij zijn traject met een oriëntatie traject van 4 individuele sessies over motivatie, competenties en arbeidsmarkt. Binnen de vier individuele sessies kan de kandidaat pc testen afleggen naar oriëntatie toe, persoonlijkheid en professionele waarden,

Tijdens het laatste gesprek, moet de trainer in staat zijn om een professioneel project te definiëren en een actieplan op te maken samen met de kandidaat.

Doel is op vier weken tijd, een professioneel project en de eerste stappen van het actieplan vast te

leggen voor de kandidaat.

Een keer dat de oriëntatie en het actieplan vastgelegd is, kunnen wij de BIND-fase starten. Het objectief van de BIND fase is de kandidaat te ondersteunen bij het uitvoeren van zijn actieplan door hem minimum 1 keer om de twee weken te zien en te begeleiden tijdens een individueel gesprek. Een tweede objectief tijdens de BIND fase is de basis competenties van de kandidaat te versterken door hem collectieve modules te laten volgen naargelang de noden van de kandidaat, zoals Nederlands, PC kennis, sollicitatietechnieken, heftruckbrevet of hem naar een andere, externe kwalificerende opleiding toe te leiden.

Tot het behalen van een resultaat “werk”, “stage” of “opleiding” blijft de begeleider de kandidaat coachen door hem regelmatig individueel te begeleiden en helpen om aan zijn actieplan te werken.

Indien we samen, Promotor, partner en kandidaat, na 1 jaar het resultaat niet halen, voorzien wij een warme overdracht naar Actiris of VDAB. De kandidaat zal minstens opnieuw ingeschreven zijn in de reguliere begeleidingsdiensten en dus terug kunnen gebruik maken van de reguliere begeleidingsdiensten.

Indien de kandidaat wel het objectief “werk”, “stage” of “opleiding” haalt, blijft de begeleider tijdens de lanceerfase van zijn werk, stage of opleiding de kandidaat evalueren en omkaderen. Dit om herval te vermijden en zeker te zijn dat hij zijn werk, stage of opleiding kan houden. De kandidaat krijgt eveneens de opportuniteit om “peter” te worden binnen het traject. Dit als voorbeeld en als motivatie voor de andere kandidaten.