Over ons

Over ons

 

De Unie van Turkse Verenigingen is opgericht in 1993 en erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap als koepelorganisatie. Het doel van de Unie van Turkse Verenigingen is een actieve bijdrage leveren aan het opbouw van een harmonieuze samenleving. Dit kan op verschillende manieren opgevat worden. Om concreter te zijn, steunt de werking op emancipatie, participatie en integratie van de Turkse gemeenschap in de Belgische maatschappij.

 

Maatschappelijke activering is uiterst belangrijk om de missie van UTV te kunnen waarmaken. UTV maakt de gemeenschap bewust over beleidsthema’s en geeft verenigingen de tools om zich maatschappelijk te engageren. UTV kaart maatschappelijke thema’s aan in de media en bij het beleid, als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van verenigingen en individuen. UTV stelt zich op als gesprekspartner van beleidsmakers en voert mee het debat. Maatschappelijke activering van verenigingen houdt onder andere in hen activeren om in allerlei lokale organisaties, zoals wijkwerking, vertegenwoordigd te zijn. Via de verenigingen en direct vanuit de werking van UTV bevordert UTV de maatschappelijke activering van individuen door een zeer concreet aanbod van begeleiding, ondersteuning en vorming, dat mensen in staat stelt zich te ontplooien en een volwaardige positie in de samenleving in te nemen.

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers vormen de kurk waarop UTV drijft: de li verenigingen, het bestuur en de algemene vergadering bestaan allemaal uit vrijwilligers. UTV heeft daarom een uitgeschreven vrijwilligersreglement, dat voldoet aan de eisen die wet op het vrijwilligerswerk stelt. Dit dient als leidraad voor het inschakelen, motiveren en vergoeden van vrijwilligers.

Er zijn veel vrijwilligers die zich engageren tijdens verschillende activiteiten. Afhankelijk van de aard van de activiteit en de interesse en mogelijkheden van deze personen, doet UTV een beroep op een groep vrijwilligers. UTV spreekt zo veel mogelijk verschillende mensen aan, om de vrijwilligers niet te overbelasten en om een zo breed mogelijke groep vrijwilligers actief te houden. Zij krijgen een vrijwilligersvergoeding, andere kleine gestes of mogen kleinigheden verkopen voor eigen rekening. Vrijwilligers werken ook gewoon belangeloos mee omdat de activiteit hen inhoudelijk aanspreekt of een directe meerwaarde heeft voor hen.

Vrijwilligers hebben een belangrijke stem in alles wat UTV doet. Zij vormen immers de algemene vergadering en het bestuur van de vzw. Het dagelijks bestuur (voorzitter en directeur) staat in voor het opvolgen van de werking en rapportage aan de gehele raad van bestuur.

 

UTV

 

Uw partner in diversiteit!

 

Maatschappelijke activering is uiterst belangrijk om de missie van UTV te kunnen waarmaken.

Met steun van

 

 

Contacteer ons

 

Brederodestraat 188 - 2018 Antwerpen

 

 

Tel: (+32) 03 289 91 13

Unie van Turkse Verenigingen @ All Rights Reserved