Historiek

Witte mars 2006 / Antwerpen

UTV historie

Ontstaan, éérste erkenning, haar verenigingen...

 

 

De Unie van Turkse Verenigingen (UTV) die erkend is door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap als koepelorganisatie, is opgericht in 1993. UTV is een Vlaamse socio-culturele federatie van verenigingen voor minderheden. In Antwerpen, Brussel, Oost-Vlaanderen en Limburg hebben wij secretariaten waar wij onze activiteiten opzetten en reeds partners hebben in sociaal-cultureel werk met minderheidsgroepen. Er zijn een meer dan honderd verenigingen bij ons aangesloten, waar wij gezamenlijk activiteiten mee ontplooien.

 

Het hart van UTV zijn de verenigingen. UTV zet in op het versterken van de verenigingen, zodat zij op lokaal vlak hun gemeenschapsvormende en activerende rol kunnen spelen. Vanuit de centrale werking ondersteunt UTV de verenigingen en stimuleert hen elkaar te ondersteunen. UTV zorgt dat de expertise hiervoor stevig verankerd is in de organisatie en makkelijk gedeeld kan worden, onder andere via het beschikbaar stellen van generieke informatie en antwoorden op veel gestelde vragen op de website.

 

 

UTV

 

Uw partner in diversiteit!

 

Maatschappelijke activering is uiterst belangrijk om de missie van UTV te kunnen waarmaken.

Met steun van

 

 

Contacteer ons

 

Brederodestraat 188 - 2018 Antwerpen

 

 

Tel: (+32) 03 289 91 13

Unie van Turkse Verenigingen @ All Rights Reserved