Lid worden Aanmelden
Unie van Turkse Verenigingen

Over onze pijlers

Over onze pijlers

Realisatie van de vier functies

UTV stimuleert gemeenschapsvorming binnen de verenigingen door hen via vorming en ondersteuning te versterken. UTV leidt ook individuen naar de aangesloten verenigingen. UTV mobiliseert via actieve communicatie verenigingen om elkaar te ontmoeten of samen activiteiten te organiseren.

Gemeenschapsvorming gebeurt vaak via culturele en erfgoedactiviteiten. Culturele evenementen brengen mensen samen. Cultuur en erfgoed maken de leden van de gemeenschap zich beter bewust van hun eigenheid en hun gezamenlijke roots. De culturele functie is ook de Turkse cultuur en de cultuur van andere bij UTV aangesloten gemeenschappen bekend maken en zo cultureel tweerichtingsverkeer stimuleren. Elk cultureel aanbod is er om de eigen cultuur te beleven en met anderen te delen.

Maatschappelijke activering is uiterst belangrijk om de missie van UTV te kunnen waarmaken. UTV maakt de gemeenschap bewust over beleidsthema’s en geeft verenigingen de tools om zich maatschappelijk te engageren. UTV kaart maatschappelijke thema’s aan in de media en bij het beleid, als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van verenigingen en individuen. UTV stelt zich op als gesprekspartner van beleidsmakers en voert mee het debat. Maatschappelijke activering van verenigingen houdt onder andere in hen activeren om in allerlei lokale organisaties, zoals wijkwerking, vertegenwoordigd te zijn. Via de verenigingen en direct vanuit de werking van UTV bevordert UTV de maatschappelijke activering van individuen door een zeer concreet aanbod van begeleiding, ondersteuning en vorming, dat mensen in staat stelt zich te ontplooien en een volwaardige positie in de samenleving in te nemen.

Educatie versterkt de vrijwilligers in de verenigingen en leden van de brede gemeenschap om te participeren in deze samenleving. De educatie die UTV aanbiedt, zelf of in samenwerking met partners, is sterk gelinkt aan de expertise die UTV in de loop der jaren heeft opgebouwd. UTV beperkt daarom het aanbieden van educatie niet tot de eigen gemeenschap, maar zet juist haar expertise in andere maatschappelijke organisaties te vormen over interculturele thema’s. 

CULTUUR

  • Verhogen van de participatie aan Cultuur
  • Kunst en Cultuur produceren
  • Traditionele en Moderne Cultuur beleven

KUNST-MUZIEK-POËZIE-LIITERATUUR-THEATER

 

EDUCATIE

  • Formele en niet-formele educatieve momenten
  • Levenslang en levensbreed leren

WORKSHOPS-SEMINARIES-COLLOQIUM-INDIVIDUELE LEERMOMENTEN

 

GEMEENSCHAPSVORMING

  • Versterken en vernieuwen van het sociaal weefsel tussen mensen
  • Versterken van de groepsvorming tussen gemeenschappen

DEMOCRATISCH-SOLIDAIR-OPEN-DIVERS

 

MAATSCHAPPELIJKE ACTIVERING

  • Verenigingen stimuleren en begeleiden om maatschappelijk actief te zijn
  • Sociale acties opzetten
  • Duurzame samenleving promoten

HULPACTIE-DISCRIMINATIE-ISLAMOFOBIE-ARMOEDE