Lid worden Aanmelden
Unie van Turkse Verenigingen

Studiebezoek naar Berlijn

Studiebezoek naar Berlijn

Studiebezoek naar Berlijn

Minderhedenfederatie Unie van Turkse Verenigingen vzw is dankzij de Vlaamse Overheid op studiebezoek geweest in Berlijn bij een paar organisaties. Dit in het kader van een reflectiemoment voor het huidig beleidsplan en om nieuwe inspiraties te vinden voor het toekomstige beleidsplan.

Het eerste en belangrijkste bezoek is bij LebensWelt gGmbH geweest in Berlijn. LebensWelt is een grote erkende organisatie met wel liefst 450 hulpverleners die aan een zeer brede interculturele jeugdhulpverlening doet in 50 verschillende talen. LebensWelt richt zich niet enkel tot allochtonen maar het cliënteel bestaat wel vooral uit minderheidsgroepen. De hulpverlening wordt eventueel in de moedertaal gegeven, waar een kind of jongere geholpen wordt door interdisciplinair in te grijpen in de directe omgeving van het kind. Het kind staat ook centraal voor deze organisatie. Met een kind wordt bedoeld een -18 jarige of -25 uitgesteld minderjarige. 75 % van het personeel van LebensWelt heeft een allochtone afkomst. De organisatie werkt zeer diversiteitsbewust en probeert structurele discriminatie te bestrijden. LebensWelt werd opgericht als familiehulp en heeft later erkenning gekregen van de nationale overheid voor jeugdhulpverlening. Ondertussen heeft LebensWelt 5 secretariaten over de stad. Hun hulp gaat over huisvesting, tewerkstelling, psychische hulp, ambulante welzijnswerk, taalproblematiek, onderwijsondersteuning, armoede, daklozen hulp, familietherapie, kinderopvang, integratie, vrije tijd,… Armoede staat de laatste decennia centraal voor de organisatie want er is grote armoede in Berlijn. Het is de overheid die de vaststellingen doet en LebensWelt zelf doet de hulpverlening. Duitsland biedt zelf als staat geen hulpverleningsdiensten maar geeft deze diensten uit aan bepaalde organisaties. LebensWelt geeft ook inburgerings- en taalcursussen aan nieuwkomers. Voor andere dan de eigen dienstverlening wordt de cliënt soms doorverwezen naar diensten zoals onderwijs of andere reguliere hulpverleners in de christelijke of niet-confessionele zuilen. Bij LebensWelt zelf wordt een strikt neutraliteitsprincipe uitgedragen. Zo is het dragen van religieuze en ideologische symbolen verboden voor medewerkers en wordt er niet samengewerkt met religieuze organisaties. De financiering van welzijnswerk wordt door de gemeenten gedragen voor haar inwoners. Zo is een OCMW werking zoals we hier in België kennen in Duitsland enkel een administratieve registratiedienst. De open minded cultuurgenerieke benadering van LebensWelt was zeker een ontdekkingsbezoek waard voor de medewerkers van UTV. De cliënt wordt bereikt op de plaatsen waar ze zich bevinden met ambulante en aan de cliënt aangepaste hulpverlening. UTV zal nu bekijken hoe deze benadering de sociale dienstverlening aan minderheden in Vlaanderen kan aanvullen.

Een tweede bezoek was bij de minderhedenfederatie Turkische Gemeinde Berlin e.V. . TGB is een federatie van een 80-tal Turkse verenigingen in Berlijn. Hun leden zijn socio-culturele verenigingen met vrijwilligers in de Berlijnse Turkse gemeenschap. Berlijn telt 300.000 inwoners met een Turkse achtergrond. Zij vervullen een brugfunctie tussen het beleid en hun leden, proberen een woordvoerdersrol te spelen voor hun achterban en nemen maatschappelijke initiatieven die hun achterban aanbelangen.

Tenslotte konden de medewerkers, bestuursleden en vrijwilligers van UTV enkele reflectiemomenten vinden tijdens het bezichtigen van de stad en haar verleden om de eigen werking te evalueren en leerpunten mee te nemen naar het beleidsplan van UTV. De studiereis was ook een gelegenheid waar het hele team elkaar beter leerde kennen in een ongedwongen sfeer. Dit heeft uiteraard een positief effect op onze verdere samenwerking binnen de organisatie.