Lid worden Aanmelden
Unie van Turkse Verenigingen

Burgerkabinet 6 mei 2017

Burgerkabinet 6 mei 2017

Met het Burgerkabinet wil Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz burgers betrekken bij zijn beleid: Ze mee laten discussiëren, debatteren en aanbevelingen laten formuleren. Het initiatief bestaat uit twee fases: een online traject waaraan iedereen kan deelnemen en een bijeenkomst van een kerngroep van 150 personen die de resultaten van het online traject uitwerkt tot aanbevelingen voor het beleid. Brussel en Vlaanderen kampen in deze onzekere tijden met heel wat gemeenschappelijke uitdagingen. Met een Burgerkabinet wil minister Sven Gatz proberen het wederzijds begrip tussen de inwoners van Vlaanderen en Brussel te versterken.

Concreet leverde het project 550 ideeën op, die voortkwamen uit online discussies met 676 deelnemers. Ruim 120 deelnemers werden daarop in het Vlaams Parlement uitgenodigd om de resultaten te filteren en te bespreken, wat uiteindelijk geleid heeft tot de 36 uitgewerkte ideeën en 17 aanbevelingen.

Sven Gatz:  ‘Het enthousiasme van het Burgerkabinet blijft hartverwarmend. Ook al kennen de deelnemers elkaar niet, toch komen ze telkens weer met volwaardige en goed uitgedachte beleidsaanbevelingen. Het is nu aan mij om deze ook uit te voeren en op te nemen met mijn collega ministers. Ik zal de deelnemers op geregelde tijdstippen op de hoogte houden over wat er met hun voorstellen gebeurt.’ 

Ook UTV nam deel aan het Burgerkabinet. Onze delegatie mocht een dag vol inspiratie beleven in het Vlaams Parlement. Wij brainstormden mee om de verschillende uitgebrachte ideeën in concrete voorstellen uit te brengen. Tenslotte brachten wij de verschillende voorstellen voor in het halfrond waar de minister nota’s nam en zich engageert om deze uit te werken.