Lid worden Aanmelden
Unie van Turkse Verenigingen

CULTUUR

De culturele functie is ook de Turkse cultuur en de cultuur van andere bij UTV aangesloten gemeenschappen bekend maken en zo cultureel tweerichtingsverkeer stimuleren. Elk cultureel aanbod is er om de eigen cultuur te beleven en met anderen te delen.

Diversiteit en interculturaliteit

Voor UTV zijn diversiteit en interculturaliteit basisbegrippen, zonder welke UTV niet zou bestaan. De eigen cultuur en het erfgoed van de gemeenschappen van UTV blijven belangrijk om ankerpunten te hebben in een snel veranderende samenleving. Tegelijkertijd gaat deze cultuur mee in de stroom van die samenleving. UTV ondersteunt lokale initiatiefnemers om vernieuwende en bijzondere culturele activiteiten te organiseren in wijken en buurten, zoals sociaal-artistieke projecten. Zelf neemt UTV initiatieven om met partners festivals, culturele en erfgoedprojecten te organiseren, die gemeenschappen bijeen brengen en laten kennis maken met elkaars cultuur en erfgoed. De ervaringen uit het project Miras 50 zet UTV verder met het stimuleren van verenigingen om hun eigen erfgoed te bewaren, te borgen en te delen met anderen. Zo werkt UTV mee aan het bevorderen van diversiteit en interculturaliteit.

UTV wil bruggen bouwen tussen de gemeenschappen die zij verenigt en de rest van de samenleving.  UTV stelt daarom alle activiteiten open voor alle culturen en nationaliteiten en werkt zo veel mogelijk samen met organisaties uit andere culturen.  UTV stimuleert de interculturele dialoog en ervaringsuitwisseling met projecten, debatten en vorming.

De koepelorganisatie heet Unie van Turkse Verenigingen, maar heeft  lidafdelingen met andere roots o.a. Bulgaarse, Iraanse en Azerbeidjaanse, die zich aangesproken voelen door UTV.

 

Diversiteit pakt UTV op verschillende manieren aan. Binnen de werking voor de eigen lidverenigingen gaat er speciale aandacht uit naar vrouwengroepen en de werking voor senioren. Verder werft UTV in het kader van artikel 60 van het OCMW jaarlijks personeel aan voor onderhoudstaken. Zo wordt jaarlijks iemand uit kansengroepen mee begeleid naar de arbeidsmarkt. Verder biedt UTV stagiaires uit binnen- en buitenland aan hun verworven kennis in praktijk te komen omzetten.