Lid worden Aanmelden
Unie van Turkse Verenigingen

Belastingsaangifte vzw's

Aangiftetermijnen - Aanslagjaar 2016


Algemeen

Voor aanslagjaar 2016 worden de hierboven vermelde termijnen door de administratie als volgt toegepast (aangiften VenB, BNI/ven en RPB):

  • met een uiterste wettelijke datum van indiening vallend in de periode tot en met 28 september 2016: beschikken de vennootschappen en rechtspersonen automatisch over een bijkomende periode tot en met 28 september 2016 voor het indienen van de aangifte.
  • met een uiterste wettelijke datum van indiening na 28 september 2016: moeten de aangiften ten laatste op de uiterste wettelijke datum van indiening ingediend worden.

De uiterste wettelijke datum van indiening is de laatste dag van de maand na die van de algemene vergadering, zonder méér dan zes maanden vanaf het afsluiten van het boekjaar te vallen.

Indien de uiterste datum van indiening op een zaterdag, zondag of feestdag valt, worden de bepalingen van art. 53, Gerechtelijk Wetboek toegepast. De eerstvolgende werkdag is in dat geval de uiterste datum van indiening.

Wanneer de uiterste datum van indiening op 31 december 2016 valt, wordt automatisch een bijkomende periode tot en met 16 januari 2017 toegestaan.

Alle indieningsdata worden hier in detail vermeld in functie van de einddatum van uw boekjaar en de maand waarin uw statutaire algemene vergadering plaatsvindt:  volledige tabel (PDF, 5.49 KB) .

 

Meer info en hulp? Contacteer tijdig uw UTV-contactpersoon!